POLİÇEMİ HATIRLAT

Poliçeyi kimin adına alıyorsunuz ?

Sigorta takip işlerini bize bırakın , günü geçen poliçeniz kalmasın.
Formu doldurun, kısa süre içerisinde sizi arayalım !

Bu alanı boş geçmeyiniz
Acente Yetki Belgesi

İşbu Acentelik Yetki Belgesi ile Sinop Sigorta Acenteliği , 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde tek yetkili sigorta acentesi olarak atadığımı bildiririm.

Bu çerçevede Sinop Sigorta Acenteliği'ni, şahsımı temsil ederek, talep ettiğim sigorta ürünlerine ilişkin olarak sigorta şirketlerinden adıma teklif almak, uygun bulduğum teklifleri kabul etmek, poliçelendirme işlemlerini başlatmak, bilgilendirme formu, poliçe, zeyilname veya diğer belgelerin sigorta şirketleri tarafından düzenlenmesinin ardından ilgili belgeleri teslim almak ve tarafıma teslim etmek, sigorta şirketi tarafından kendisine prim transfer yetkisi verilmiş olması halinde ödediğim primleri şahsım adına transfer etmek, tarafıma iade edilecek sigorta primlerini kabul etmek, mevcut poliçelere ilişkin iptal ve/veya değişiklik talepleri, hasar ihbarları dahil sigorta sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirmek, sigorta tazminatının tahsili hususunda yardımcı olmak, sigorta şirketleri tarafından düzenlenen teklifname, bilgilendirme formu, poliçe, zeyilname gibi sigorta sözleşmesiyle ilgili tüm belge ve bilgileri e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla şahsıma iletmek üzere yetkili kılınmıştır.

İşbu Acentelik Yetki Belgesinin süresi imza tarihinden itibaren bir yıldır. Tarafımca aksi belirtilmediği sürece yetki belgesi sürenin sonunda da geçerli olmaya devam eder.

İzinli Pazarlama Metni

Sinop Sigorta Acenteliği (sinopsigorta.com.tr) , paylaştığım posta, e-posta, SMS, telefon ve/veya diğer iletişim araçlarıyla tarafıma ulaşarak, sunmakta olduğu sigorta  hizmetlerine, kampanya ve/veya promosyonlara ilişkin tanıtım, pazarlama ve/veya satış faaliyetlerini yerine getirebilir, hâlihazırda yürürlükte olan sözleşmelerin uygulanması ve/veya işbu sözleşmelerin koşullarında değişiklik yapılması hususlarında ve/veya yürürlükte bulunan mevzuat gereği çeşitli konulara ilişkin olarak bilgilendirme ve bildirimde bulunabilir, söz konusu amaçları yerine getirmek üzere tarafıma elektronik ileti gönderebilir. 

Yukarıda belirtilen hususlarda verdiğiniz onayı dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ücret ödemeksizin Sinop Sigorta Acenteliği tarafından size gönderilen e-posta veya SMS üzerinden ya da 0 (368) 250 57 75 nolu telefondan yahut info@sinopsigorta.com.tr adresinden geri alabilirsiniz.