İhtiyari Mali Mesuliyet Nedir ?


“Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” olarak bilinen trafik sigortası yaptırırken de isteğe bağlı kasko yaptırırken de poliçenize, riskler üzerindeki kontrolünüzü artırarak kötü sürprizler karşısında daha hazırlıklı olmanıza yardımcı olacak İhtiyari Mali Mesuliyet teminatını ekleyerek, kaza durumlarında trafik sigortanızın ya da kaskonuzun teminatını aşan maddi ve bedensel zararları da teminat altına alabilirsiniz. Üstelik, sigorta poliçenizin teminatını aşan durumlarda devreye giren ihtiyari mali mesuliyet teminatı, sadece maddi ve bedensel hasarlarda geçerli değil, karşı tarafın zaman zaman talep edebildiği manevi hasarları da kapsayabilecek şekilde genişletilebilir.

Kasko ve Trafik Sigortası’ndaki İhtiyari Mali Mesuliyet Farkları Nelerdir?
Araç sahipleri arasında çok fazla bilinmeyen bu ek teminat, birçok durumda altından kalkılamayacak kadar büyüyebilen ve poliçe kapsamında olmadığından araç sahiplerinin ödemekle karşı karşıya kalabilecekleri meblağları bile sigortanızın karşılamasını sağlıyor. Maalesef, internet üzerinde kasko sorgulama yaparken en ucuz kasko ya da en ucuz trafik sigortası arayışında olan araç sahipleri, prim ödemelerine getirdiği ekten dolayı, İMM olarak da bilinen ihtiyari mali mesuliyet teminatını, hiç incelemeye bile teşebbüs etmeden göz ardı edebiliyor. Dolayısıyla da aslında kendileri için oldukça önemli bir risk korumasından da sırf tam olarak ne işe yaradığını bilmedikleri için vazgeçmiş oluyorlar.

Zorunlu trafik sigortalarındaki teminatlar, sınırlandırılmış olduklarından, bazı kazalarda hasar, trafik sigortasını aşabiliyor. İşte böyle durumlarda kasko devreye giriyor. Bir kaza yaptığınızda aracınızdaki ve eğer başka bir araçla çarpışmışsanız ve kazada hatalı taraf da sizseniz diğer araçtaki hasarı kaskoyla telafi edebiliyorsunuz. Ancak ne zorunlu trafik sigortasının ne de kaskonun karşılayabildiği büyük hasarlarda ya da karşı tarafın bedensel yaralanmalarında size sadece poliçenize eklettiğiniz ihtiyari mali mesuliyet teminatı yardımcı oluyor.

İhtiyari mali mesuliyet teminatıyla, sorumluluklarınızı çok büyük ölçüde sigorta şirketine devretmiş oluyorsunuz. Üçüncü şahıslarla yaşanabilecek uyuşmazlıklar karşısında muhatap, sigorta şirketiniz oluyor. Talep edilebilecek tazminatları sizin adınıza ödüyor. Söz konusu anlaşmazlıklarla ilgili dava ve takip süreçlerinde, sizin yerinize, sorumluluklarınızı ihtiyari mali teminat teminatıyla devralmış durumdaki sigorta şirketiniz yer alıyor. Yapılan kazayla ilgili doğrudan araç sahibine ya da sürücüye açılabilecek davalarda bile sigorta şirketi, sizin yerinize taraf oluyor.

Dolayısıyla primleri biraz yükseltebiliyor olsa da ihtiyari mali mesuliyet teminatı, size, en beklenmedik durumlarda büyük bir kolaylık sağlayarak ödeyemeyeceğiniz miktarlar karşısında kurtarıcınız oluyor. Kazalar, zaten doğaları gereği, çoğu zaman ön görülemez olduklarından siz, en kötü senaryolara dahi hazırlıklı olmalısınız. Yeni sigorta yaptırırken ya da poliçe yenilerken yaptığınız sigorta sorgulama işlemlerinizde karşınıza gelen seçeneklerde mutlaka ihtiyarı mali mesuliyet teminatının da yer almasına dikkat etmelisiniz.

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı Ne İşe Yarar?
Trafikte güvenli olmanın yolu, kurallara uymak ve her zaman dikkatli ve bilinçli bir sürücü olmaksa da, bilindiği gibi, “Kaza geliyorum demez!” Bu yüzden zorunlu trafik sigortanız ve kaskonuza ihtiyari mali mesuliyet teminatını da dahil etmeniz, sizi, zaten sıkıntılı bir tecrübe yaşamaktayken birçok yorucu ve üzücü sorunla daha uğraşmaktan kurtarır; hiç ummadığınız ve yüksek meblağlarda tazminatlar ödemek zorunda kalmanızı önler.

İhtiyari mali mesuliyet teminatıyla teminat altına alınan, 3’üncü şahısların özellikle maddi, bedensel ve manevi zararları olduğu için bu teminatı sadece zorunlu trafik sigortasında da kullanabilirsiniz; kaskoya da ilave edebilirsiniz. Her iki seçenekte de karşı tarafın bedensel ziyanını karşılamayan; limitleri gereği yüksek tutardaki hasarları kapsayamayan poliçelerinizi, bu teminatla güçlendirmiş; olası risklere karşı önleminizi almış olursunuz.


06/05/2020     884