Trafik Kazalarında Kusur Oranı Nasıl Belirlenir ?


Maalesef ki ülkemizde kaza oranları bir hayli fazla. Yapılan araştırmalara göre saatte ortalama 46 kaza gerçekleşiyor ve bu kazaların çoğu maddi hasar verirken; en önemlisi hayati tehlikelerle, hatta ölümle sonuçlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerini incelediğimizde ise, 1 yıl içerisinde toplamda 1 milyon 182 bin 491 trafik kazası meydana gelmiş. Bu kazaların 185 bin 128’i yaralanma ve ölümle sonuçlanmış. 997 bin 363’ü ise maddi hasar içeriyor. Kısaca şunu söyleyebiliriz ki; kazaların hemen hemen %85’i maddi hasara yol açacak türden.

Maalesef ki bu kazaların büyük bir kısmı sürücü hatalarından kaynaklanmaktadır. Kazalarda kusurun kimde olduğu ise yapılan incelemeler ve Tramer yardımı ile belirlenmektedir. Tramer; “Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi” kurumunun kısaltılmış halidir. Bu sistem tüm sigorta bilgilerini içeren bir veri deposudur. Tramer sorgulama sayesinde bir araca dair sigorta işlemlerinin tamamına bakılabilir. Aynı zamanda aracın herhangi bir hasarı olup olmadığını kontrol edebilir ve tüm kaza içerikleri takip edilebilir. Böylelikle sigorta sektörüne olan güvenin artması ve faydaların çoğalması amaçlanır.


Gerçekleşen kaza sonucunda ilk olarak plakaların görüneceği şekilde farklı açılardan fotoğraflar çekilir ve kaza tespit tutanağı doldurulur. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden ruhsat, trafik poliçesi, ehliyet, kaza tespit tutanağı ve fotoğrafların görüntülerini alır. Bunlarla birlikte aracı yaptırmak istediği servise başvurularını yaparlar ve servis hasar ile ilgili belgeleri Sigorta Bilgi Sistemi'ne yükleyerek hasar dosyasını açar. Kaza tespit tutanağı ve çekilen fotoğraflar kusurun kimde olduğunu anlamak için yeterli bir tespit evrağı değildir.

- Kaza tespit tutanağı ve fotoğraflar sigorta şirketlerine iletilir. 3 iş günü içerisinde bir değerlendirme yapılır ve tespit edilen kusur oranı Tramer’e iletilir.
- Şayet her iki taraf veya taraflardan herhangi biri kusur oranına itiraz etmek isterse; 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine başvurmaları gerekir.
- 5 iş günü içerisinde itiraz edilmezse, doğrudan kusur oranı kabul edilmiş sayılır.
- Eğer Tramer sigorta şirketlerinin değerlendirmesinde hemfikir olursa sigorta şirketlerine haber verir. Sigorta şirketlerinin hemfikir olmaması durumunda ise, Tramer içerisinde işleyen Tutanak Değerlendirme Komisyonu’na başvuru yapılır.
- Olağan durumu bir de Tutanak Değerlendirme Komisyonu değerlendirir ve karar aşamasına gelinir.
- Bu komisyondan çıkan karar doğrultusunda da hasar/tazminat ödemeleri gerçekleşir. Hasar/tazminat ödemelerinin yasal süresi 8 iş günüdür.


06/05/2020     548