Araç Sigortaları

Sıkça birbiri ile karıştırılan, aslında birbirini tamamlayan 2 ayrı sigorta türü olan trafik sigortası ve kasko yaptırma sürecinde mağduriyet yaşamamak için kapsadıkları alanları, poliçe detaylarını ve aralarındaki farkları iyi bilmek gerekmektedir.

Trafik Sigortası ve Kasko Nedir? 
Kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası veya kısa adıyla trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan, herhangi bir kaza halinde karşı tarafın malına ya da canına verilen zararı belirli sınırlar dahilinde karşılayan sigorta türüdür. Türkiye’deki en yaygın sigorta çeşitlerinden biri olan trafik sigortası, aynı zamanda sorumluluk sigortası kapsamına girmektedir ve bu yüzden 3. şahıslara verilen maddi ve bedensel hasarları kapsar. Ek olarak trafik sigortası, herhangi bir kaza halinde ait olduğu aracın ya da poliçe sahibinin alacağı zararları karşılamaz, kasko yerine kullanılamaz ve manevi tazminatları gidermez.

Kara taşıtları sigortası veya kısa ismiyle kasko sigortası ise bir aracın kaza yapması, yanması, çalınması ya da çalınma girişimi sonucunda alacağı zararların poliçe sınırları dahilinde giderilmesini kapsayan sigorta çeşididir. Trafik sigortasından farklı olarak herhangi bir zorunluluğu bulunmayan ve kaza durumlarında karşı tarafın değil; ait olduğu aracın zararlarını karşılayan kasko sigortası, yapılan poliçenin kurallarına göre hasarın bir kısmını ya da tamamını karşılar. Ayrıca kaskolar; yol yardımı, orijinal olmayan parçalardan dolayı oluşabilecek zararlar, yurt dışındaki kayıp ve hasarlar gibi ekstra durumları da poliçe teminatına bağlı olarak karşılayabilmektedirler.

Trafik Sigortası ve Kasko Arasındaki Farklar Nelerdir ?
– Trafik sigortası ve kasko arasındaki en temel fark birinin zorunlu diğerinin ise isteğe bağlı olmasıdır. Bu yüzden trafik sigortası yaptırmadan aracınızı kullanamazsınız ancak kasko için bu tarz bir mecburiyetiniz yoktur.
– Zorunlu trafik sigortası herhangi bir kaza halinde karşı tarafta oluşabilecek zararları kapsarken kasko, kendi aracınızla ilgili hasarları karşılar. Trafik sigortasının avantajları, karşı tarafın mağduriyetini önlemeye yönelik avantajlardır. Kaskonun faydaları ise poliçe sahibinin mağduriyetini önlemeye yöneliktir.
– Trafik sigortasının sınırlarını devlet belirler ve sabittir. Bu nedenle oluşabilecek kaza durumlarında karşı tarafın maddi ve bedensel zararları belirli limitler dahilinde karşılanır. Örneğin; karşı tarafta oluşan hasarın toplam tutarı 50.000 TL ve trafik sigortasının üst limiti ise araç başı 39.000 TL dir. Bu durumda kazanın oluşmasında payı olan kişi geri kalan 11.000 TL için trafik sigortasından destek alamaz ve limit aşımını kendi imkanlarıyla karşılamak zorundadır. Kaskoda ise poliçe kapsamı genişletilebildiği için sınırları sigorta sahibinin kendisi belirler.
– Trafik sigortasının teminat limitleri belirli oranlarda olsa da trafik sigortası fiyatları serbest tarife üzerinden gerçekleştirilir. Bu noktada izlenebilecek en mantıklı yol; en uygun trafik sigortasını araştırıp, onu yaptırmaktır. Ancak kasko için aynı durum geçerli değildir. Kasko fiyatları poliçenin neleri kapsadığına göre değişiklik gösterdiğinden temel amaç kaskonun en ucuzunu değil en avantajlısını bulmaktır.

Tüm dünyada en çok tercih edilen ulaşım şekli olan kara yolu, aynı zamanda en yüksek kaza oranına sahip olan ulaşım şekli. Bu yüzden trafiğe çıktığınızda hem kendiniz hem de diğerleri için oluşabilecek olumsuz durumları telafi edebilmek amacıyla kaskonun ve trafik sigortasının faydalarını iyi bilmeli, gerektiğinde bu faydalardan yararlanmalısınız.