Diğer Sigortalar

İş Yeri Sigortası
İşyeri binanızı, camlarınızı ve diğer tüm muhteviyatınızı koruma altına alarak işyerinizde oluşabilecek hasarları güvence altına alır. Yangın, su baskını, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha pek çok riske karşı işyeriniz için en geniş güvenceyi sunar.İşyerinde güvenle ve huzurla çalışmak işyeri sigortası yaptırmakla mümkündür.

Ferdi Kaza Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası, kişiyi poliçe süresince başına gelebilecek ani kaza sonucu vefat ve oluşabilecek sürekli sakatlık durumlarına karşın güvence altına alır. Sigortalının veya yakınlarının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya kalıcı sakatlığı söz konusu olduğunda, belirtilen limitler doğrultusunda sigorta bedeli menfaatdarlara veya kanuni hak sahiplerine ödenir.Daha kapsamlı bir güvence için ekstra ücret karşılığında asistan hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz.

•  Araç/Yol Yardım Hizmetleri
•  Konut Yardım Hizmetleri
•  Bilgi ve Organizasyon Servisi Hizmetleri
•  Seyahatte Yardım Hizmetleri
•  Bağlantı Hizmetleri
•  Avantajlı Diş Paketi

* Sigorta şirketlerinin teminat kapsamları ve şartları farklılık gösterebilir.

Tıbbi Kötü Uygulama (Zorunlu Hekimlik)
Hekim sorumluluk sigortası 30.07.2010 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir ve tam adı “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” olarak değiştirilmiştir. Bu ürün hekimlerimizi herhangi bir mesleki faaliyeti nedeniyle verdikleri müdahaleye karşı güvence altına almaktadır.
Her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000TL’yi aşamaz.
Üstelik bu ürün hekimlerimizi poliçe tarihinden önceki on yıllık dönemde veya sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek taleplere karşı belirlenen limitler dahilinde teminat altına alır. Ancak bahsedilen bu on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.
Poliçe yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken kapsam dahilinde meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece Poliçe süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere, Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerine, karşı belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat verilir.

Teminat Dışı Kalan Haller :
•  Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
•  Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları,
•  Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,
•  İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar,
•  Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri.
•  İnsani görevin yerine getirilmesi hariç, sigortalının, sigorta primine destek veren kuruluşların sorumluluk alanı dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri.